امام صادق علیه السلام میفرماید: هرکس قران بخواند ،بی نیاز است و پس از آن او را نیازی نیست و گرنه اگر قران او را بی نیاز نسازد،هیچ چیز دیگر او را بی نیاز نمی کند.(ثواب الاعمال ص 232)********************************************امام صادق علیه السلام میفرماید: حافظ قران و عمل کننده ی به آن همدم فرشتگانی می گردد که سفیر خدایند و بزرگمندانی نیک هستند.(ثواب الاعمال ص231)******************************************حضرت رسول اکرم صلی الله میفرماید:در شب معراج ،دو لوح مشاهده کردم که در آن یکی از آنها سوره حمد و در دومی جمله ای از قران مجید بود و از آنها سه نور می درخشید.پس گفتم: ای جبرئیل ! این نورها چیست؟گفت: نور (قل هو الله احد) نور سوره یس(یس) و نور (آیة الکرسی) است.(مستدرک الوسائل ج44)***************************************رسول الله صلی الله میفرماید:هرکس قبر پدر و مادر یا یکی از آنان را در هر جعه ای زیارت کند و در کنار قبرشان سوره (یس)بخواند،خدای تعالی به تعداد هر حرفی از آن سوره او را می آمرزد.(بحار الانوارج89)*****************************************

آقاجان چشم به راهیم،بیا

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 468
ضعیفعالی 

اللهم عجل لولیک المولانا الوحید الفرج


از توقیعات حضرت امام مهدی عج به شیعیان،

این دعا در زمان غیبتشان می باشد:

خدایا، خودت را به من بشناسان، زیرا اگر خودت را

به من نشناسانی فرستاده ات را نخواهم شناخت.

خدایا، فرستاده ات را به من بشناسان،

زیرا اگر او را به من نشناسانی،

حجت بعد از او را نخواهم شناخت.

خدایا، حجتت را به من بشناسان زیرا اگر او را به من نشناسانی،

از دین خود گمراه خواهم شد.

خدایا مرا به مرگ جاهلیت، مبتلا نکن و نمیران.!

و دلم را بعد از توفیق هدایت، گمراه نکن.

( روایات زیادی از رسول گرامی اسلام،

حضرت محمد مصطقی ص و سایر معصومین ع صادر شده است

که، اگر کسی امام زمان خود را نشناسد و بمیرد،

با کفر دوران جاهلیت از دنیا رفته است.)

خدایا،مرا در دینت ثابت قدم کن و مرا به اطاعت خود

مشغول کن و دلم را برای ولایت ولی امرت، نرم کن

و مرا از امتحانات خلقت، عافیت بخش.

و در اطاعت ولی امری که او را پوشانده ای، ثابت قدم کن.

او که با اراده تو از مخلوقات، غایب شده و منتظر امر توست.

و تو بهتر از همه می دانی که مناسب ترین

وقت برای ظهور او چه وقت است،

تا امامتش را آشکار و سرش را هویدا کنی.

در این انتظار، به من صبر بده تا مقدم شدن

آنچه به تاخیر انداختی و تاخیر آنچه که مقدم داشتی را نخواهم.

آنچه را که پوشاندی باز نکنم و درباره آنچه که کتمان کردی،

جستجو نکنم و در تدبیرت مخالفت نکنم

و از چرا و چگونگی آن ها و این که چرا ولیت ظهور نمی کند

با این که زمین پر از ظلم، شده است،

سوال نکنم و تدبیر تمام امورم را به تو می سپارم.

کمال الدین ج ۲ ص ۵۱۲

آرزوی آمدنت ای منجی آخرالزمان درجان می پرورانم

که باآمدنت ای گل پاک فاطمی زمین نفس خواهد کشید،

ابرهاخواهدبارید،انسان هارنگ وبوی آدمیت

خواهندگرفت،پرندگان سرمست عطربهاری

وجودپاک ونازنینت خواهندشد،

بی پناهان راحامی خواهدآمد،

برکت هارابه ارمغان خواهی آورد

وهزاران هزارنعمت و برکت وپاکی رابرای این بشر

دورافتاده ازشرف وانسانیت به همراه می آوری.

آگاهم به ستم مان درحق تو ای امام پاک وخوبم،

درزندان غیبت رهایت ساخته ایم

وبه روزمرگی های خودمشغولیم وچه بدجفایی

در حقت روامی داریم ووای به حالمان که بزرگترین جفارا

درحق خویش میکنیم که سعادت دیدارت ای برترین

بشرازخویش محروم می داریم.

خداکندبه فاصله پلک برهم نهادنی

ارمغان ظهورت رادریابیم وبازآیی که ای

امام من مهدی ازاین زمانه غرق ستم وگناه وگرانی

ودروغ به ستوه آمده ام.

خداکندخدای بخشنده بخشایشگرآمدنت رابه همین

روزوشب های درپیش روقرارداده باشد،

تابازآیی وسعادت دیدارت ولیاقت زندگی درحکومتت

وطعم انسانیت راباوجودامیری معصوم ودوست داشتنی بچشیم،

آن زمانست که خدا فقط خدای یکتاست،

آن زمان است که انسان انسان است.