امروز سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ |ساعت ۰۰:۱۸:۰۸

شفاجویی ازقرآن ، درقرآن

***************

آموزۀ  شفا جویی ازقرآن کریم چیزی ازپیش خود ساخته

یا سنت مرسوم درفرهنگ عامیانه نیست بلکه حقیقی است

که خداوند رحمان درمتن بدان اشاره کرده است ،

«وَ تُنَزَّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُومِنِینَ

وَلاَیَزیدُ الظَّالِمِینَ إلاَّ خَسَاراً»

1-اسراء(17)آیه 82

وقرآن آنچه شفا ورحمت است برای مؤمنان،نازل

می کنیم وستمگران را جزخسران وزیان نمی افزاید،

«یَا أیُّهَا النَّاسُ قَد جَاءَ تکُم مَوعِظَهُ مِن رَبَّکُم وَ

شِفَاءُ لِمَا فِی الصُّدُوِر وَهُدیً وَرَحمَةُ لِلمُؤمِنِینَ »

یونس (10)،آیه 57

ای مردم ! اندرز ازسوی پروردگارتان برای شما آمده است ؛

ودرمانی برای آنچه در سینه هاست وهدایت ورحمتی است برای مؤمنان

«قُل هُوَ لِلِذینَ آمَنُوا هُدیً وَشِفَاءُ»

3-فصلت(41)آیه57

3- بگو : این کتاب برای کسانی که ایمان آورده ای هدایت ودرمان است .

***********************

شفا جویی ازقرآن ،درحدیث :

مختان گهریارسفیران هدایت ومشعل های نورافشان راه انسانیت

، پیشوایان معصوم علیه السلام ، پر است ازسفارشاتی

که دوستداران وپیروان خود رابه شفاجویی

ازقرآن کریم دعوت کرده یا دستور می دادند،

اهلیت پیامبراکرم علیه السلام که مفسران حقیقی قرآن کریم هستند ،

درتفسیر آیات مربوطه به شفا دهندگی قرآن فرمایشات

ارزشمند ی رابیان داشتند که بخشی ازآن درپی می آید :

ابن بابویه درکتاب فقه الرضا علیه السلام ازقول

امام رضا علیه السلام آورده است : درقرآن شفای

همه دردها وجود دارد ودرکلامی زیبا ازپیامبر اکرم علیه السلام

نقل شده که قرآن موجب شفا ی همه دردهااست ،

امام علی علیه السلام پیروان راازشفاجویی ازغیرقرآن

پرهیز داده ومی فرماید :

بدانید که ازغیرقرآن ،شفا مجویید

، زیرا قرآن موجب شفا ازهمه دردها است

ایشان شفای ازقرآن رامحدود به شفای جسم ندانسته

ومی فرماید که بعدازقرآن ،دیگرکسی رافقروتنگدستی ای نیست

پس برای دردهایتان ازقرآن شفا بجویید وبرای

گرفتارهایتان ازقرآن مدد بخواهید ؛ زیرا درقرآن شفای

بزرگترین درد یعنی کفرونفاق وگمراهی است .

ونیزدرمقامی دیگرفرموده است : قرآن رافراگیرید

که نیکوترین کلام است وازنورش طلب شفا کنید

زیرا آن موجب شفای سینه هاست .

حضرت امام رضا علیه السلام نیزجایگاه

هدایت وشفا راکتاب خدا دانسته است .

شاید بپرسید که آیا مصداقی برای این گقته هاوجود

داردیا خیر؟ درجواب باید بگوییم که امام صادق علیه السلام

ازقول پدرانش نقل کرده است که روزی ، مردی

به خدمت رسول اکرم علیه السلام شرفیاب وازدرد

سینه خود ناله کرد .

پیامبر علیه السلام فرمود

ازقرآن شفا بجوزیرا خداوند گفته است :

وَشَفاءُ لِمَا فِی الصُّدُوِر»

باید توجه داشته باشیم که قرآن آخرین پناهگاه ما

درسختی هاوبیماریها ومشکلات نباشد بلکه باید

نخستین دستاویزما برای بهبود وضع ناپسند ما باشد

درکلامی ازپیامبراکرم علیه السلام درترغیب به شفای

جویی ازسوره «حمد » و«توحید» آمده است

: یا آنچه که خداوند درآن خود را پیش از

مخلوقینش حمد کرده است وبه وسیله آنچه خداوند

درآن خود رامدح کرده یعنی سوره حمد و «اخلاص »

شفای دردهایتان رابجویید وهرکس که

قرآن شفایش ندهد . شفایی برای او نیست :

ابن بابویه نیزدرکتاب خود ازامام رضا علیه السلام روایت کرده است

: بیمارانتان راباصدقه درمان کنید و شفای دردهایتان راازقرآن

طلب کنید چون هرکس که قرآن شفایش نباشد ، هیچ شفایی ندارد .

نقش قرائت قرآن دراجابت دعا نیز نباید فراموش شود ؛

زیرا امام حسن علیه السلام فرموده است

. هرکس قرآن راقرائت کند، یک دعای مستجاب

درنزد خداوند دارد؛یاهمان دم به اومی دهند یا درآینده

1-الدعوات ،ص 18.

فواید طبی قرائت قرآن:

درتعالیم نورانی اسلام برای قرائت قرآن کریم فوائد

وآثارفراوانی ذکرشده است ،یکی ازبرکات قرائت قرآن

که درسخنان خاندان نورورحمت ذکرشده است ، قوائد طبی آن است .

درسخنی ازپیامبر گرانقدراسلام حضرت محمد علیه السلام

آمده است :پنج  چیز فراموشی راازبین می برد وبه قدرت

حافظه می افزاید ومایه ازبین رفتن بلغم (یکی از

اخلاط چهارگانه درطب قدیم )می شود وآنها عبارتند از

مسواک زدن ، روزه گرفتن ، قرائت قرآن ، خوردن عسل وکُندر

مکارم اخلاق ،ص 165

درکلامی ازامام صادق علیه السلام نیزآمده است :

مسواک زدن وقرائت قرآن ازبین برنده بلغم

ونیزفرموده است : سه چیز ازبین برنده فراموشی

وایجاد کننده حافظه قوی است وآن قرائت قرآن

،مسواک زدن وروزه گرفتن است -دعائم الاسلام،ج2،ص 132

**************

درمان حلق

درروایتی ازپیغبراکرم علیه السلام آمده است که

مردی درحضورایشان ازدرد حلقش شکایت کرد

پیامبرعلیه السلام به اوفرمود : برتوباد به قرائت قرآن ،

که بدینوسیله درمان می شوی

-کنزالعمّال ،ج،ص246

برکات نگاه به متن قرآن

نگاه کردن به متن قرآن شریف – که کمترین مرتبه

ارتباط با قرآن است – دارای بهره ها وفواید فراوان مادی ومعنوی است ،

استفاده ظاهری چشم ازمتن قرآن کریم ازابتدایی ترین

آثارنگاه کردن به متن آن وخواندن قرآن ازروی مصحف است

. درکلامی ازپیامبراکرم علیه السلام نقل شده است

: هرکس پیوسته درمصحف (قرآن ) بنگردتاهنگامی که دردنیاست

ازچشمانی سالم وپرنوربهره مند می شود

-همان ،ج2406

امام صادق علیه السلام نیز فرموده است هرکس

درقرآن بنگرد وقرآن قرائت کند ، ازچشمانش بهره مند می شود

وازبارگناهان پدرومادرش کاسته می شود ، برای شیطان

هیچ چیزی  بدترازقرائت قرآن همراه با نگاه به آن نیست  الدعوات ،ص197

درمان درد چشم

درداستان جالبی از درمان دردچشم با قرآن آمده است

:علی بن خلف می گوید :مردی به نزد محمد بن حمید رازی

ازدرد چشم شکایت کرد. رازی به اوگفت : پیوسته

به قرآن کریم نگاه کن .زیرا من چشم درد داشتم

وآن را به اعمش شکایت بردم . اوبه من گفت

: پیوسته به مصحف نگاه کن: چون من بیماری دردچشم

داشتم وبه عبدالله بن مسعود گفتم اودرجواب من

گفت دائماً به قرآن نظرکن . زیرا من مبتلا به چشم درد

شدم وشکایت به نزد رسول خدا علیه السلام بردم

ایشان فرمود: درقرآن کریم نظرکن ، برای اینکه

من دردچشم داشتم وبه جبرئیل گفتم جبرئیل به من گفت

که پیوسته درمصحف نظرکن-مستدرک الوسائل ،ج4 ،ص 228

********************

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید