پیامبر اسلام صلی الله فرمودند:لغزشهاى مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاى برادرش را پى جويد خداوند لغزشهاى او را پيگيرى مى‏كند و هر كه را كه خداوند عيبجويى كند رسوايش مى‏ سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد.الکافی*****************************************************************امام صادق علیه السلام فرمودند:خوشبخت، كسى است كه براى نفس خود خلوت و فراغتى يابد و به كار اصلاح آن پردازد.بحارالانوار/جلد1.************************************امام صادق علیه السلام میفرماید:سه چيز است كه محبّت مى‏ آورد: دين، فروتنى و بخشش.گزیده تحف الغقول*****************************************************امام صادق علیه السلام میفرماید:مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند***********************************************امام علی علیه السلام میفرمایند:بخیل ترین مردم کسی است که مال خویش را از خود دریغ دارد و برای وارثانش بگذارد.****************************************************